FUNDACIÓ

La Fundació Portolà és un Centre Especial de Treball que facilita la integració social i laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Oferim productes i serveis per complir la LGD (Llei General de Discapacitat) i millorar la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) del teu negoci.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La missió de la Fundació Portolà és atendre les necessitats d’integració social i laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental (d’especials dificultats) per tal d’aconseguir la seva màxima autonomia.

PER QUÈ?

Tenim el convenciment que tota persona és capaç de treballar si s’analitzen les seves potencialitats i se la motiva adequadament, rebent a canvi un salari digne.

Visió 

Ser referent en bones pràctiques, qualitat i innovació en la integració social i laboral de persones amb disCapacitat d’especials dificultats amb un creixement sostenible.

Valors

Solidaritat: defensem l’equitat social, el respecte i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Professionalitat: fomentem la gestió eficient, el treball en equip i la millora de la qualitat continua.

Innovació: desenvolupem productes, serveis i processos creatius i innovadors, alineats amb les noves tendències.

Adaptabilitat: ens adeqüem de forma flexible a les necessitats de l’entorn i del client, amb una visió sostenible.

I molta passió!

HI HAVIA UNA VEGADA…

PATRONAT

Per a complir amb la missió de manera eficaç i amb qualitat, Portolà disposa d’un equip de més de 100 professionals per cobrir l’atenció social i la gestió productiva.

I per vetllar pel compliment de la missió i objectius, la nostra entitat es regeix pel següent patronat:

Presidenta – Sra. María Teresa Giralt Yglesias

Vicepresidente – Sr. Pepe Rubiralta Giralt

Tresorer – Sr. Jordi Rubiralta Giralt

Secretari – Sr. Xavier Rubiralta Giralt

Vicesecretaria – Sra. María José Alepuz Pou

Vocal – Sr. German Castejón Fernández

Vocal – Sr. Enric Crous Millet

Vocal – Sra. Mercedes Giralt Lopez de Sagrado

Vocal – Sr. Miquel Roca Junyent

Vocal – Sr. Marc Rubiralta Giralt

Vocal – Sra. M. Nieves Roses Batllo

Vocal – Sra. Sara Pérez Arroyo

President d’honor – Sr. Valentín Fuster

Patró fundador – José María Rubiralta Vilaseca

EQUIP

 María José Alepuz – Gerent

 Iris Cárdenas – Responsable del Departament de Psicologia

 María Fernández – Responsable del Departament d’Administració

 David Rubiol – Director Comercial i Marqueting

 Francisco Javier Perez – Responsable de Serveis Intern

 Irene Coronas – Responsable de Serveis Externs

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Comptem amb una superfície total de 4.500 m2 al Polígon El Pla de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

MEMÒRIA

A la nostra memòria anual corporativa podràs trobar informació sobre el treball que hem realitzat i l’estat de comptes del nostre Centre Especial de Treball.

Veure memòria 2021

Memòries d’altres anys:

Veure memòria 2020

Veure memòria 2019

Veure memòria 2018

Veure memòria 2017

Veure memòria 2016

Veure memòria 2015

Veure memòria 2014

Veure memòria 2013

COMPTES CLARES

Com a ONG que som, treballem amb transparència i qualitat i aquí ho pots comprovar:

Balanç de situació 2021

Compte de resultats 2021

POLÍTICA DE QUALITAT

Ens hem compromès a implantar un sistema de gestió de qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO9001: 2008, i així garantir la satisfacció dels nostres beneficiaris, clients i millora contínua.

Actualment disposem del certificat ISO 9001 en:

  • Centre Especial de Treball (per les sigles en castellà, CEE)
  • Serveis externs: neteja i jardineria
  • Suport sociolaboral

Veure el Certificat

Veure la Política de Qualitat

Veure el Codi Ètic

Però seguirem treballant en la implantació ISO de la resta de departaments de la Fundació.

CERTIFICATS

SENSE ELLS NO SERIA POSSIBLE

Agraïm a les moltes entitats privades i públiques que ens han donat suport i que ens segueixen donant suport en els nostres projectes de millora.

Gràcies a la vostra col·laboració, feu una mica més fàcil la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación, adaptarse a sus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando acepta nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies