FUNDACIÓ

La Fundació Portolà és un Centre Especial de Treball que facilita la integració social i laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Oferim productes i serveis per complir la LGD (Llei General de Discapacitat) i millorar la RSC (Responsabilitat Social Corporativa) del teu negoci.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

La missió de la Fundació Portolà és atendre les necessitats d’integració social i laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental (d’especials dificultats) per tal d’aconseguir la seva màxima autonomia.

PER QUÈ?

Tenim el convenciment que tota persona és capaç de treballar si s’analitzen les seves potencialitats i se la motiva adequadament, rebent a canvi un salari digne.

Visió 

Ser referent en bones pràctiques, qualitat i innovació en la integració social i laboral de persones amb disCapacitat d’especials dificultats amb un creixement sostenible.

Valors

Solidaritat: defensem l’equitat social, el respecte i la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.

Professionalitat: fomentem la gestió eficient, el treball en equip i la millora de la qualitat continua.

Innovació: desenvolupem productes, serveis i processos creatius i innovadors, alineats amb les noves tendències.

Adaptabilitat: ens adeqüem de forma flexible a les necessitats de l’entorn i del client, amb una visió sostenible.

I molta passió!

HI HAVIA UNA VEGADA…

PATRONAT

Per a complir amb la missió de manera eficaç i amb qualitat, Portolà disposa d’un equip de més de 100 professionals per cobrir l’atenció social i la gestió productiva.

I per vetllar pel compliment de la missió i objectius, la nostra entitat es regeix pel següent patronat:

Presidenta – Sra. María Teresa Giralt Yglesias

Vicepresidente – Sr. Pepe Rubiralta Giralt

Tresorer – Sr. Jordi Rubiralta Giralt

Secretari – Sr. Xavier Rubiralta Giralt

Vicesecretaria – Sra. María José Alepuz Pou

Vocal – Sr. German Castejón Fernández

Vocal – Sr. Enric Crous Millet

Vocal – Sra. Mercedes Giralt Lopez de Sagrado

Vocal – Sr. Miquel Roca Junyent

Vocal – Sr. Marc Rubiralta Giralt

Vocal – Sra. M. Nieves Roses Batllo

Vocal – Sra. Sara Pérez Arroyo

President d’honor – Sr. Valentín Fuster

President d’honor a títol pòstum – Sr. Joan Oró Florensa

Patró fundador – José María Rubiralta Vilaseca

EQUIP

 María José Alepuz – Gerent

 Iris Cárdenas – Responsable del Departament de Suport Social

 María Fernández – Responsable del Departament d’Administració

 David Rubiol – Director Comercial i Màrqueting

 César Borrella – Responsable de Serveis Interns

 Irene Coronas – Responsable de Serveis Externs

 Vanesa Jaren – Responsable de Qualitat

Carla López – Responsable de Persones

 

LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Comptem amb una superfície total de 4.500 m2 al Polígon El Pla de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

MEMÒRIA

A la nostra memòria anual corporativa podràs trobar informació sobre el treball que hem realitzat i l’estat de comptes del nostre Centre Especial de Treball.

Veure memòria 2021

Memòries d’altres anys:

Veure memòria 2020

Veure memòria 2019

Veure memòria 2018

Veure memòria 2017

Veure memòria 2016

Veure memòria 2015

Veure memòria 2014

Veure memòria 2013

COMPTES CLARES

Com a ONG que som, treballem amb transparència i qualitat i aquí ho pots comprovar:

Balanç de situació 2021

Compte de resultats 2021

POLÍTICA DE QUALITAT

Ens hem compromès a implantar un sistema de gestió de qualitat segons la Norma UNE-EN-ISO9001: 2008, i així garantir la satisfacció dels nostres beneficiaris, clients i millora contínua.

Veure el Certificat

Veure la Política de Qualitat

Veure el Codi Ètic

CERTIFICATS

SENSE ELLS NO SERIA POSSIBLE

Agraïm a les moltes entitats privades i públiques que ens han donat suport i que ens segueixen donant suport en els nostres projectes de millora.

Gràcies a la vostra col·laboració, feu una mica més fàcil la vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación, adaptarse a sus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando acepta nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies