ODS

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ENS SUMEM ALS ODS

 

L’any 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible. L’Agenda compta amb 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

A la Fundació Portolà treballem per construir una societat més justa i sostenible. Per això, contribuïm al compliment dels ODS i els integrem als productes i serveis que oferim i en el dia a dia de la nostra activitat.

1

Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món 

Tenir un lloc de treball és un factor clau d‟inclusió social. Les persones amb discapacitat, i particularment amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental tenen més dificultat per accedir al mercat laboral i són més vulnerables al risc de caure en situacions de pobresa.

Facilitem l’estabilitat econòmica de les persones que treballen a la Fundació i al seu entorn familiar. Generem llocs de treball dignes, estables i remunerats per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental que permeten accedir a serveis bàsics, propietats i recursos per a la seva inclusió social.

2

Posar fi a la gana, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible

La dificultat d’accés a la feina genera més risc d’exposició a situacions de carències alimentàries. Oferim servei de càtering a empleats amb menús equilibrats. A més a més, gestionem els excedents i els redistribuïm entre les persones més vulnerables de l’entitat.

També oferim pautes i formació per implementar hàbits per a una alimentació sana i nutritiva.

3

Salut i benestar. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom a totes les edats.

Promovem el benestar laboral i personal dels treballadors de la Fundació. En particular, l’equip de Suport Social atén regularment les necessitats de cada persona perquè desenvolupi la seva activitat laboral de manera eficient i tinguin una vida personal plena.

Per la naturalesa dels beneficiaris, cada persona treballadora té un pla de seguiment de la salut mental i foment d’hàbits de vida saludables (alimentació, higiene, reducció del sobrepes, etc.).

4

Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.

Totes les persones que treballen a la Fundació tenen dret a millorar i ampliar les seves habilitats i competències. Específicament, les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental han de tenir accés a una formació específica, personalitzada i adaptada al ritme d’aprenentatge.

La Fundació desenvolupa un pla anual de formació per a totes les persones empleades sense cap mena de distinció per millorar les seves competències per elaborar productes o prestar serveis amb qualitat i de manera eficient.

Contribuïm a la formació de joves i col·lectius en risc d’exclusió social participant en programes finançats per L’ONCE i Fundació La Caixa. Aportem continguts teòrics i facilitem pràctiques relacionades amb les àrees productives de la Fundació.

5

Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les nenes.

Les dones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental estan molt més exposades a discriminació per la seva condició de gènere dins del col·lectiu de la discapacitat i respecte de les dones sense discapacitat. Aquest doble factor de desigualtat augmenta amb ledat.

El Pla d’Igualtat de la Fundació té com a objectiu eliminar la discriminació per raó de gènere i aplicar polítiques salarials, de formació, suport i reconeixement de manera justa i transparent per a tothom.

6

Aigua neta i sanejament. Garantir la disponibilitat d’aigua i la gestió sostenible i el sanejament per a tothom.

Cal promoure l’ús eficient dels recursos hídrics a tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i l’abastament d’aigua dolça per fer front a l’escassetat d’aigua i reduir considerablement el nombre de persones que pateixen manca d’aigua.

Garantim que totes les persones que treballen a les seves instal·lacions tenen accés a un subministrament d’aigua potable de qualitat a les seves instal·lacions. Periòdicament realitzem controls de legionel·losi i disposem de dispositius per a un consum eficient, per exemple, aixetes amb sensor de presència. Podeu consultar la nostra política mediambiental i revisar les accions relacionades.

Promovem el consum racional d’aigua als serveis de jardineria i neteja que prestem a clients instal·lant programadors de reg i sondes d’humitat per disposar d’un sistema de reg més eficient i garantir una gestió més sostenible d’aquest recurs.

7

Energia assequible i no contaminant. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tothom. 

La Fundació promou l’ús i el consum racional d’energia a les seves instal·lacions. Disposem de plaques fotovoltaiques i contribuïm a un mix energètic d’origen renovable i, per tant, més sostenible.

Renovem periòdicament la nostra flota de vehicles i maquinària amb versions menys contaminants i respectuoses amb el medi ambient. També comptem amb programadors i dispositius fiables i moderns que il·luminen els espais segons la franja horària definida o en detectar la presència de persones.

Podeu consultar la nostra política mediambiental i revisar les accions relacionades.

8

Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tothom.

La creació de llocs de treball decents i de qualitat és el gran desafiament de les economies per eradicar la pobresa i assegurar un desenvolupament econòmic sostenible. Cal assegurar oportunitats laborals per a tota la població en edat de treballar.

La missió de la Fundació és fomentar la inclusió laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. Creem llocs de treball en un entorn segur, adaptat a les necessitats de les persones i remunerat segons la legislació vigent amb el SMI (Salari Mínim Interprofessional).

Promovem l’especialització i la polivalència de les persones que treballen i apliquem plans anuals de formació per millorar-ne la qualificació. En els processos de selecció s’apliquen criteris competencials sense considerar l’edat, l’origen, les creences o el gènere.

9

Indústria, innovació i infraestructura.

El sector industrial és un factor clau per al desenvolupament econòmic i locupació, però el seu valor agregat per càpita és molt desigual. Cal incentivar la inversió en innovació i tecnologia i controlar les emissions de CO2 per promoure l’eficiència i la sostenibilitat.

Les noves instal·lacions de la Fundació s’han dissenyat i construït adoptant tecnologies i criteris de funcionalitat, eficiència i sostenibilitat. Disposem de plaques solars fotovoltaiques, sistemes d’il·luminació amb detectors de presència i programadors per limitar el consum elèctric a dependències no ocupades.

La nostra ISO 9001 defineix procediments i processos on apliquem metodologia LEAN i 5s fomentant la productivitat i un producte acabat de qualitat.

Això ens permet ser proveïdors fiables per participar a fases de la cadena de valor del sector industrial que encara no estan automatitzades.

10

Reducció de les desigualtats. Reduir la desigualtat ai entre els països.

Tot i els avenços dels darrers anys, encara continuen existint desigualtats i grans disparitats en l’accés a la sanitat, l’educació i el treball. El creixement econòmic no és suficient si no és inclusiu ni té en compte les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.

La missió de la Fundació és fomentar la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental sense cap mena de discriminació. Creem llocs de treball estables, dignes i remunerats amb el SMI (Salari Mínim Interprofessional).

11

Ciutats i comunitats sostenibles. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Les ciutats han permès el progrés social i econòmic de les persones que tendeixen a concentrar-s’hi. Cal millorar la planificació i la gestió perquè els espais urbans siguin més inclusius, segurs, resilients i sostenibles. El principal repte serà la recollida i la gestió de residus, aprofitar millor els recursos, reduir la contaminació i atendre les necessitats de la població.

La Fundació promou els jardins verticals i cobertes vegetals com a resposta a la necessitat d’augmentar la superfície verda a les zones urbanes alhora que afavoreixen la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual en la realització i el manteniment d’aquests projectes.

Els jardins verticals i cobertes vegetals milloren la qualitat de l’aire a través de la fotosíntesi, fomenten la biodiversitat de plantes, insectes i ocells, milloren l’eficiència energètica dels edificis, milloren la qualitat de vida de les persones i aporten un agradable efecte estètic a el paisatge urbà.

12

Producció i consum sostenible.

Cal fomentar un consum i producció sostenible, fer servir eficientment recursos i energia, crear infraestructures que no danyin el medi ambient i llocs de treball ecològics amb remuneració justa i bones condicions laborals. Així, és possible millorar la qualitat de vida, reduir costos econòmics, ambientals i socials.

Promovem l´ús racional i el consum responsable de materials entre els nostres treballadors, clients i proveïdors. En particular, fem servir productes de neteja homologats i naturals. També dissenyem i confeccionem nous models de canastretes per a nadons sense plàstics i els substituïm per alternatives més sostenibles.

Reduïm, reutilitzem i reciclem les nostres matèries primeres i productes semielaborats tèxtils. Per als nostres manipulats artesanals i articles de regal donem preferència a primeres matèries d’origen reciclat o reciclables.

Donem suport a un model de confecció circular al nostre taller de confecció convidant les empreses del sector tèxtil a cedir teles i restes de sèries que representa un desfet per a elles. També les administracions públiques i els organitzadors d’esdeveniments cedeixen lones publicitàries.

A nivell intern, realitzem recollida selectiva interna (separació de banals, cartró i plàstic) i evitem la impressió en paper, llevat que sigui estrictament necessari.

Proposem i desenvolupem accions i productes juntament amb les empreses que generen un impacte ambiental positiu i que són visibles als informes de sostenibilitat d’aquestes empreses.

Periòdicament, formem i sensibilitzem els nostres treballadors sobre la necessitat de fer un ús i consum responsable dels recursos naturals i processos de compra.

13

Acció pel clima 

Cal enfortir la resiliència i capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals.

Les cobertes vegetals i els jardins verticals a edificis de qualsevol tipus (residencial, industrial, ús comercial, etc.) permeten retenir l’aigua de les pluges i el risc potencial d’inundacions en situacions de pluges torrencials. També regulen la temperatura i la humitat dels edificis i les ciutats.

15

Vida d’ecosistemes terrestres 

Tenir ecosistemes sans genera beneficis a la salut de les persones. Cal protegir la natura perquè la natura protegeixi les persones.

Promovem la instal·lació d’hotels d’insectes per fomentar la diversitat biològica local als espais enjardinats de clients.

Mostrem preferència per espècies vegetals autòctones als projectes de jardineria per la seva fàcil adaptació al medi i règim de pluges locals.

17

Aliances 

Els ODS només es poden aconseguir amb associacions sòlides, inclusives i de cooperació. És necessari construir accions sobre principis, valors, visió i objectius compartits centrats en les persones i el planeta.

Fomentem i promovem crear relacions amb empreses públiques i privades per desenvolupar projectes i iniciatives que generin impacte positiu en temes socials i ambientals