ECONOMIA SOCIAL

“Conjunt d’activitats econòmiques i empresarials en l’àmbit privat que desenvolupen determinades entitats per a l’interès general econòmic i/o social”.
Ley 5/2011, de 29 de març

L’economia social combina la producció de riquesa i repartiment de beneficis amb criteris socials.

Està molt vinculada a la Llei general de la discapacitat i crea grans sinergies amb la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses.

ELS PRINCIPIS DE L’ECONOMIA SOCIAL

LES PERSONES SÓN EL PRIMER

Assegurar condicions de vida i laborals dignes.

Inserció de persones en risc d’exclusió social.

Conciliació de la vida familiar i laboral.

REINVERTIR
ELS BENEFICIS 

Activitat econòmica sense ànim de lucre.

Cobrir les necessitats de les persones que han contribuït amb el seu treball.

Mantenir o millorar els mitjans productius.

SOLIDARITAT INTERNA I AMB LA SOCIETAT

Desenvolupament local i cohesió social de les comunitats.

Igualtat d’oportunitats i generació d’ocupació estable i de qualitat.

Sostenibilitat.

INDEPENDÈNCIA DE PODERS PÚBLICS

Gestió autònoma, transparent, democràtica i participativa.

Decisions preses amb criteris empresarials.

L’ECONOMIA SOCIAL EN XIFRES

Font: http://www.cepes.es/cifras#

QUINES ENTITATS FORMEN PART DE L’ECONOMIA SOCIAL?

 

Cooperatives Societats laborals 

Centres Especials de Treball

Empreses d’inserció laboral  

Associacions vinculades a la discapacitat la inserció de persones en exclusió.

Fundacions, sense ànim de lucreLa Fundació Portolà som una entitat sense ànim de lucre amb la missió d’integrar social i laboralment persones amb discapacitat intel·lectual a través de la realizació de productes o prestació de serveis organitzats en el nostre Centre Especial d’Ocupació.

Recolzem l’Economia social.
T’ajudem a complir la LGD.
Donem consistència a la teva RSC.

Per saber més, descarrega’t el text de la Llei 5/2011, de 29 de març

TESTIMONIATGE

“Les fundacions són entitats que busquen el ben comú i contribueixen al progrés i al benestar de les persones. La Fundació Portolà és un exemple i un referent d’integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual a través del treball. Una demostració de com és possible conjugar la professionalitat, els valors per fer d’aquest un món millor per tots i la generació de beneficis al món empresarial en el context de l’economia social i la RSC”.

Sara Pérez

Gerent de la Coordinadora Catalana de Fundacions, 2017