CONFECCIÓ CIRCULAR

¿QUÈ ÉS LA CONFECCIÓ CIRCULAR?

De manera genèrica, l’economia circular és un model de producció i consum que implica reutilitzar, compartir, arrendar, reparar, renovar i reciclar els materials i productes existents durant el màxim de temps possible.

La confecció circular proposa diverses estratègies de reutilització de materials com a alternativa a la tradició producció lineal de matèria primera. La reutilització pot consistir a:

Aprofitar matèries primeres o producció acabada descatalogada de la mateixa indústria tèxtil.
Transformació de residus (per exemple, plàstic) d’altres indústries o cadenes de consum que un cop tractats es poden convertir en fibres com a matèria primera tèxtil.

L’objectiu de la confecció circular és reduir l’entrada dels materials verges i la generació de deixalles, tancant els cicles productius, econòmics i ecològics dels recursos.

BENEFICIS DE LA CONFECCIÓ CIRCULAR

Els projectes de confecció circular aporten beneficis a les empreses que els apliquen a la seva cadena de valor i també al sector on operen i al conjunt de la societat.

 • Protegeix el medi ambient:
  Redueix el consum de matèries primeres.
  Redueix les emissions de CO2.
  Redueix la generació de residus.
  Optimitza l’ús racional de recursos naturals (menys consum d’aigua).

 

 • Impacte social positiu:
  Fomenta noves oportunitats de feina.
  Estimula nous models de negoci i serveis.

 

 • Estimula el creixement econòmic:
  Fomenta la innovació.
  Consolida la productivitat i la competitivitat.
  Crea noves maneres d’interactuar i fidelitzar clients i proveïdors.

 

 • Crea noves dinàmiques en les relacions comercials:
  Estimula l’economia local.
  Major seguretat de subministraments.

ODS ASSOCIATS

Col·laborar amb la Fundació Portolà en projectes circulars significa contribuir directament al compliment de l’ODS12 i els seus objectius associats:

Podeu revisar el conjunt d’accions que fem a través de la Política mediambiental de la Fundació.

 

A més, desenvolupar col·laboracions de circularitat amb la Fundació permet la teva contribució als ODS8 i ODS 10, vinculats a la nostra missió: fomentar la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual.

I també, altres ODS on generem impactes positius socials i ambientals:

IMPACTE POSITIU AL NOSTRE TALLER DE CONFECCIÓ

Durant la pandèmia, tota l’activitat productiva es va reduir notablement i les mascaretes van ser una peça fonamental per mantenir l’activitat. Actualment, una vegada superada aquesta etapa, la confecció circular apareix com a oportunitat i com a tendència consolidada. El volum de la confecció circular cada cop és més gran en el conjunt de l’activitat del nostre taller i consolida la missió del nostre projecte social:

 

 • Consolidar llocs de treball.
 • Estimular la creativitat i la polivalència de les persones amb discapacitat.
 • Posar en valor la contribució de persones amb discapacitat als superar reptes que afrontem com a societat.
 • Crear relacions noves amb clients i proveïdors.

LA CADENA DE VALOR “CIRCULAR” DEL NOSTRE TALLER

Les cadenes de valor de cada producte, servei, sector, etc. s’han allargat per les cues incorporant noves fases a la fase principal. La tecnologia, la innovació i els usos han afegit noves fases “perifèriques” a la fase principal.

En el nostre cas, aportem valor a la cadena a la fase prèvia a la producció amb la gestió de reutilització. A la recepció i tractament de les teles i teixits rebuts. Netegem, classifiquem i emmagatzemem segons criteris LEAN i 5S. Aquests criteris i l’aplicació dels nostres processos i procediments ISO 9001 ens acompanyaran a totes les fases.

A la fase de disseny, analitzem el prototip del client i les etapes intermèdies d’elaboració tenint en compte les habilitats dels equips de confecció, sempre amb el vistiplau del client.

A la fase producció tenim en compte les necessitats d’acabat i les diverses opcions de marcatge. Continuem afegint valor amb els nostres controls de qualitat. Disposar de transport propi permet completar la fase de distribució i aportar flexibilitat en els terminis de lliurament. Finalment, tots els treballs són valorats pel client. El feedback del client permet conèixer les propostes de millores i recomanacions.

 

La nostra cadena de valor:

 • Gestió de reutilització:
  Recuperació de teles i teixits
  Neteja i classificació
  Emmagatzematge

 

 • Disseny
  Co-creació
  Prototip
  Validació del prototip

 

 • Producció
  Tall
  Confecció
  Personalització i acabat

 

 • Control de qualitat
  Processos
  Seguiment terminis
  Traçabilitat

 

 • Distribució
  Logística
  Seguiment de lliuraments

 

 • Feedback client
  Enquesta satisfacció

Ara és el teu torn.

El nostre comitè d’innovació tèxtil treballa per generar nous productes,

incorporar nous teixits i estarà encantant de conèixer la teva proposta i ajudar-te a consolidar el teu projecte de confecció circular.

 

 

 

Completa el següent formulari, visita el nostre taller i ens posem en marxa.