Ja es pot consultar a la nostra pàgina web la memòria anual de la Fundació Portolà.


La publicació de la Memòria suposa un exercici de transparència i de rendició de comptes davant del Patronat, els clients i proveïdors, les administracions i el conjunt de la societat.

La Memòria Institucional, d’activitats i compromís social 2022 és un reflex del treball i l’esforç de la nostra Fundació.

Us animem a llegir la memòria i a conèixer en detall la feina feta durant un any en què heu contribuït a consolidar 122 llocs de treballs estables, dignes i remunerats i donar suport social a les persones amb disCapacitat i/o trastorn mental a canvi d’una remuneració digna.

Aquest és el moment per destacar i agrair l’esforç, la il·lusió i el compromís de totes les persones, clients i col·laboradors i, de manera destacada, a totes les persones treballadores que en el seu dia a dia demostren la seva capacitat laboral i humana.

Gràcies per formar part d’aquest fantàstic repte: la creació d’una societat més justa i inclusiva amb les persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

T’animem a donar-li una ullada, a llegir-la i a compartir-la amb qui creguis necessari.

 MEMÒRIA 2022 EN CATALÀ

MEMORIA 2022 EN ESPAÑOL