Iniciem l’any amb una iniciativa innovadora en reaprofitament i circularitat, en el marc dels Projectes Singulars, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Objectius del Projecte

Aquest projecte té com a objectiu realitzar un estudi dels residus de plàstic, tèxtil i paper generats per les empreses properes a la Fundació Portolà. Posteriorment, desenvoluparem nous productes a partir d’aquests residus per fomentar la circularitat entre les empreses generadores.

Objectiu General: Mantenir i incrementar els llocs de treball per a persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Objectiu Específic: Crear una nova línia de negoci basada en l’economia circular.

Resultat Esperat: Mantenir 123 llocs de treball existents i crear-ne un mínim de 5 nous.

Activitats Principals

  1. Estudi de Residus: Anàlisi del tipus i quantitat de residus generats per empreses de proximitat.
  2. Investigació de Productes: Col·laboració amb universitats i l’assessorament d’empreses per investigar productes reutilitzables.
  3. Disseny de Productes: Desenvolupament de productes que es poden reutilitzar per les empreses generadores.
  4. Pla de Negoci: Definició tècnica i econòmica del pla de negoci.

Alineament amb els ODS

Alineat amb l’ODS 12 (consum i producció sostenibles), aquest projecte també complementa els ODS 8 (treball decent i creixement econòmic) i ODS 10 (reducció de les desigualtats) a través de la participació de persones amb disCapacitat de la Fundació Portolà.

Context Socioeconòmic

El projecte es desenvolupa en el sector industrial del Baix Llobregat i Barcelonès, amb empreses de diversos nivells socioeconòmics, principalment mitjans o mitjans-alts. La taxa d’inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual és baixa (20%), i aquest projecte pretén revertir aquesta situació.

Innovació Tecnològica i Distribució Ecològica

El projecte inclou la identificació de tècniques de transformació i maquinària amb un enfocament en l’eco-disseny.

Consum Responsable

Promovem el consum responsable amb relacions estables amb empreses locals, afegint valor social amb la inclusió de persones amb discapacitat i utilitzant recursos naturals de manera racional.

Memòria de Recerca

La recerca es centra en tendències de reciclatge, innovació tecnològica i col·laboracions empresarials. Es fa èmfasi en el disseny sostenible, materials innovadors i educació en pràctiques responsables. Es col·labora amb empreses de referència en reciclatge i producció innovadora.

Aquest projecte singular no només impulsa l’economia circular i la sostenibilitat, sinó que també dona suport a les persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, oferint-los oportunitats laborals dignes i integradores.