La Memòria Institucional 2021 de la Fundació Portolà reflecteix l’activitat i el creixement de l’entitat. Gràcies al suport de clients i col·laboradors han fet possible que persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental tinguin una feina digna i ben remunerada.

La Fundació Portolà, un any més, publica la Memòria Institucional 2021 amb les actuacions i els indicadors més rellevants de l’entitat als sectors laborals, socials i econòmics.

La Fundació Portolà és un Centre Especial de Treball (CET) que va néixer per a facilitar la integració social i laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Som un equip de més de 130 persones i més de 30 anys d’experiència en el sector. Oferim serveis i productes perquè les empreses desenvolupin la seva dimensió més social, sostenible i compromís amb la comunitat.

La nostra activitat permet complir la Llei General de la Discapacitat (LGD), activar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), fomentar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i generar activitats per l’Informe de Sostenibilitat (ESG).

MEMÒRIA INSTITUCIONAL EN CATALÀ

MEMORIA INSTITUCIONAL EN CASTELLANO