La Fundació Portolà és un Centre Especial de Treball (CET) que va néixer per facilitar la integració social i laboral de persones amb disCapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

Som un equip de més de 150 persones i més de 30 anys d’experiència en el sector.

La nostra activitat permet complir la Llei General de la Discapacitat (LGD), activar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), fomentar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i generar activitats per l’Informe de Sostenibilitat (ESG).

Som economia social.

Què ens aporten els jardins verticals i les cobertes vegetals?

Jardineria Vertical

Actualment som molt conscients de la nostra necessitat de relacionar-nos amb la natura (Biofília) i valorem tot allò que ens aporti benestar i qualitat de vida, per això, en el procés d’adaptar les plantes a la nostra forma de vida neixen els jardins verticals com un recurs importantíssim al paisatgisme urbà perquè aconsegueix aportar naturalesa a edificacions que no tenien previst aquest ús des del principi, sense haver de fer grans modificacions a l’espai.

Els jardins verticals amb plantes naturals creen un entorn natural, fresc i agradable, purifiquen l’aire, ajuden a regular la humitat d’espais interiors i la temperatura dels exteriors; són jardins vius, tenen moviment, els agrada que els mirin, que els reguin i que els mantinguin.

Amb un ampli ventall d’espècies útils per a aquesta tècnica, s’aconsegueix el jardí ideal a tots els espais: segons la ubicació, la llum, l’estètica o altres factors importants.

La gestació d’un jardí vertical natural consisteix a:

 • Entrevista i comentaris sobre les necessitats.
 • Anàlisi de l’espai i les seves característiques tècniques (material i capacitat de càrrega del mur portant, il·luminació, instal·lacions de subministrament d’aigua i electricitat, mesures de l’espai, etc.)
 • Disseny tècnic d’una solució òptima per al cas (sistema de cultiu, estructura i fixacions apropiades, tipus de reg, il·luminació auxiliar, instal·lacions necessàries, pla de manteniment, etc.)
 • Disseny botànic: harmonia funcional i estètica del jardí mitjançant l’elecció de les espècies, els seus colors i textures, quantitats i distribució.
 • Preparació de l’espai per garantir les instal·lacions necessàries prèvies.
 • Instal·lació i plantació del jardí.
 • Manteniment: replantacions, adob, neteja i podes.

Els Jardins verticals preservats estan plens de molsa i plantes que van estar vives i gràcies a un procés de preservació es queden intactes gairebé per sempre amb pràcticament cap manteniment.

Aquests jardins són molt útils estèticament ja que poden ser de gran varietat de colors i es poden aplicar a gairebé qualsevol espai d’interior creant infinites formes o patrons, com ara la recreació d’un logotip corporatiu.

Els Jardins verticals artificials són adaptables a tot tipus de disseny i forma, són l’opció més resistent, amb menys manteniment i de fàcil i ràpida instal·lació.

Cobertes vegetals

Consisteixen en enjardinar la coberta o el sostre d’una edificació.

La tendència de creixement urbà és imparable i com més creixi la superfície construïda, més necessari es torna idear zones verdes que no només promouen la diversitat d’espècies i ecosistemes, que en si és molt important, sinó també que connectin amb les persones afavorint-ne el benestar i bona socialització i contribueixin a mitigar l’impacte negatiu del nostre creixement al medi ambient; davant d’això les Cobertes Vegetals són una solució ideal per augmentar la superfície de zones verdes a les ciutats, portant encara més avantatges:

 • Aprofitament de l’aigua de pluja que a la nostra zona escasseja recurrentment.
 • Regulació de la temperatura d’edificis reduint costos i energies de climatització.
 • Purificació de l’aire.
 • Aïllant acústic.

Segons les característiques tècniques de l’estructura de la coberta, es poden aplicar diferents tipus d’enjardinaments amb estrats vegetals baixos o alts, directament proporcionals amb els seus avantatges.

Els enjardinaments de cobertes es poden classificar en 3 tipus segons el gruix del sistema de cultiu:

•Cobertes extensives.

Poden ser planes o inclinades. Gruix: 7-12cm Pes saturat: 50-100Kg/m²

•Cobertes semiintensives.

Poden ser planes o inclinades. Gruix: 12-30cm Pes saturat: 100-300Kg/m²

•Cobertes intensives

Només poden ser planes. Gruix: >30cm Pes saturat: 350-1250Kg/m²

Hotel d’insectes:

Es tracta d’una estructura construïda per recrear les zones de recer naturals dels insectes, facilitant així els seus cicles de vida, és una eina molt útil per fomentar la biodiversitat, la pol·linització i el control biològic de plagues.

La majoria dels materials per al muntatge són reciclats o naturals com: canyes, pinyes, fusta, branques, pedres o trossos d’argila cuita.

Aquests hotels poden tenir també una funció estètica per encaixar d’una manera específica a l’entorn on es col·loqui.

Volem ser el teu partner fiable per solucions globals de jardineria vertical i cobertes vegetals adaptades a l’espai i amb l’opció tècnica òptima amb el valor afegit de les persones amb disCapacitat que participem.

T’HI SUMES?

Mira aquí el catàleg de jardins verticals i cobertes vegetals de la Fundació Portolà

Contacte amb nosaltres per més informació!